: Home > งานคุณภาพ HA> ภาพโรงพยาบาลในฝัน2

ภาพวาด " โรงพยาบาลในฝัน "

ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 3

รางวัลที่ 1 ด.ญ.จรรย์ชลี นพรัตน์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

แนวความคิด : เป็นโรงพยาบาลที่อยู่บนเรือขนาดใหญ่ ซึ่งจะแล่นไปบ้านผู้ป่วย เพื่อให้บริการพยาบาล ภายในจะมีห้องโถงกลางต้อนรับผู้ป่วย  และสถานที่บำบัดต่างๆ ชั้นบนจะรักษาคนไข้ ทั้งเด็ก - คนชรา ขึ้นถัดๆไปจะเป็นห้องพักผู้ป่วยที่รักษาตัว และขึ้นดาดฟ้าจะเป็นส่วนของ Green Zone ใช้พักผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติ ส่วนชั้นท้องเรือจะเป็นส่วนที่อยู่ใต้น้ำเป็นห้องยา และห้องวิจัย โรงยาบาลแห่งนี้มีเฮลิคอปเตอร์ ตรวจดูสภาพท้องทะเลทั้งหมด  24 ชม.

รางวัลที่ 2 ด.ญ.ประภัสสร เทหะสุวรรณรัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

แนวความคิด : โรงพยาบาลทำคนในชุมชนแข็งแรงขึ้นสุขภาพดี มีความสุข มีชีวิตที่ปกติ หลังจากรักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้

รางวัลที่ 3 ด.ญ.ขวัญนภา อนันรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี

แนวความคิด : เวลาไม่สบาย จะมีความรู้สึกว่าการไปโรงพยาบาลที่มีคนมากๆดูวุ่นวาย ไม่สบายใจ หนูฝันไว้ว่า อยากมีโรงพยาบาลเด็กไทย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการออกแบบเป้นรูปบ้านทรงไทย จะได้มีความรู้สึกว่าการไปหาคุณหมอ พยาบาล เหมือนไปบ้านในฝันที่สวยงาม มีสนามเด็กเล่นที่มีบริเวณการจัดสวนที่สวยงาม มีน้ำพุ เครื่องเล่น มีพยาบาลใจดีคอยดูแลเด็กทุกคน ภายในห้องรักาาโรคได้ทุกโรค มีเครื่องมือทันสมัย ไปแล้วมีความสุขที่สุด

รางวัลชมเชย ด.ญ.นันทวัน ปลอดขันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี

แนวความคิด : ต้องการสื่อถึงโรงพยาบาลที่มีความสะดวกสบาย ความปลอดภัยของโรงพยาบาล และความสดใสน่าอยู่ของโรงพยาบาลให้ทันสมัย โรงพยาบาลทุกๆโรงพยาบาลสดวกสบาย และรักษาดีมีคุณภาพ เช่นเดียวกับโรงพยาบาลที่หนูเขียนลงมา

รางวัลชมเชย ด.ญ. วิชชุดา ลุนะหา โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ จ.ปทุมธานี

แนวความคิด : โรงพยาบาลใต้น้ำ ซึ่งเป็นสัดส่วนสำหรับคนชรา และเด็กก็จะมีสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะสำหรับออกกำลัง หรือเดินเล่น มีห้องคลายความเครียด เดินช้อปปิ้ง หรือดูหนัง มีพาหะนะรับส่งคนป่วยได้สดวก รับชมธรรมชาติใต้น้ำ โรงพยาบาลของข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องเป้นสีขาว พยาบาลก็ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดสีขาว ใส่ชุดสีอื่น เพื่อความสดใส

ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

รางวัลที่ 1 นายเจษฎา ชัยคำมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

แนวความคิด : โรงพยาบาลในฝันของผม มีพี่หมีเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟัง มีเด็กคอยส่งดอกไม้ และลูกโป่งให้ผู้ป่วย มีพยาบาลใจดี ส่งเสริมการออกกำลังกาย

รางวัลที่ 2 นายศักรินทร์ สืบสอน โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปาง

แนวความคิด : โรงพยาบาลของข้าพเจ้าจะอยู่แบบพอเพียง รักษาความเป็นไทย มีความร่มรื่น และใช้ชีวิตแบบพอเพียง

รางวัลที่ 3 นายชาญวุฒิ แดงชนะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

แนวความคิด :  เมื่อเราพูดถึงโรงพยาบาลแล้วทุกคนจะรู้สึกกลัวและไม่อยากเข้าไปรักษา ดังนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่า โรงพยาบาลควรมีสีสันสดใส มีความน่ารัก รอยยิ้ม เพื่อที่จะทำให้คนไข้ที่ไปรักษาตัวจะทำการรักษาได้อย่างสบายใจ และเหมาะกับคำว่าโรงพยาบาลในฝัน

รางวัลชมเชย นางสาวนาฏอนงค์ โพธิรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี

แนวความคิด :  เกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติอาศัยอยู่เพื่อชมความงามทางธรรมชาติ ความฝันของข้าพเจ้าอยากให้มีโรงพยาบาลที่มีคุณภาพทุกๆด้าน เช่น ด้านการบริการ การบริหาร การจัดอาคารสถานที่ ตลอดจนมีสนามบินไว้ขอย้ายผู้ป่วย เพื่อช่วยชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการของภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพเมืองท่องเที่ยว ( เกาะสมุย ) ให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจและกลับมาเยือนอย่างมีความสุข

รางวัลชมเชย นางสาวพิราวรรณ เกิดจร โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

แนวความคิด :  โรงพยาบาลในฝันของข้าพเจ้าเป็นโรงพยาบาลที่รักษาคนป่วยทุกคนหาย

กลับสู่ด้านบน